Здравейте,
казвам се Вилизар Ненов.

• Предприемач • Маркетинг Консултант

VilizarN.EU Начална страница v2 Вилизар Ненов
Vilizar N - Just watch your business grow!

Роден съм в София, България през 1988 г. През 2007 г. завърших Instituto Bilingüe ¨Miguel de Cervantes¨, по-известно като "испанската гимназия". Малко след това се дипломирах в специалност "Автоматика, информационна и управляваща техника".

През 2011 г. стартирах първия си собствен бизнес в София като през следващите 3 години разширих не само дейността и търговските си обекти, но и намерих верни съдружници.

Това ми позволи да съсредоточа вниманието си изцяло в моята страст - маркетинга и рекламата, както на моите фирми, така и на познати, и на препоръчани клиенти. Поредната бизнес идея се превърна в реалност!

Като млад и развиващ се предприемач научих през годините, че успешният бизнесмен мисли за това какво искат клиентите и им го дава. Клиентите не искат работа "на парче", те искат готов и завършен продукт.

Но няма реклама без продукт!

Затова гарантирам, че изработените от мен уебсайтове са перфектни до последния пиксел, водени изцяло от фундаменталното правило, че дизайнът се прави, за да работи, за да предаде на клиентите ясно и отчетливо това, което искат да видят.

Идеите днес пътуват хоризонтално: от човек към човек, а не от организация към клиент.

Като предприемач с богат опит в различни сфери на бизнеса, мога да гарантирам вашия успех! Вие трябва просто да ме наемете!

Отзиви: